รู้จักกับตำบลบามเปี้ยเกี่ยวกับตำบลบุคลากร อบต.ข่าวสาร อบต.ระเบียบต่างๆห้องสนทนาบริการประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่ อบต.
 :: ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับสมบูรณ์) (พ.ศ.2562-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับสมบูรณ์) (พ.ศ.2562-2564)
 
  วันที่ : 23 ก.ค. 2562 15:07:58 หน่วยงานผู้ประกาศ :  
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 -2564
แผนปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 -2564
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 13:49:52 หน่วยงานผู้ประกาศ :  
  ประกาศข้อบัญญัติประจำปี 2562
ประกาศข้อบัญญัติประจำปี 2562
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2562 09:06:37 หน่วยงานผู้ประกาศ :  
  นโยบายกำกัดูแลองค์กรที่ดี 2562
นโยบายกำกัดูแลองค์กรที่ดี 2562
 
  วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 15:10:27 หน่วยงานผู้ประกาศ :  
  แผนอัตรกำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 3
แผนอัตรกำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 3
 
  วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 15:01:07 หน่วยงานผู้ประกาศ :  
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบามขามเปี้ย เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
คำสั่ง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 10:45:15 หน่วยงานผู้ประกาศ :  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 
  วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 10:35:20 หน่วยงานผู้ประกาศ :  
  แผนดำเนินงาน 2562
แผนดำเนินงาน 2562
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 10:28:14 หน่วยงานผู้ประกาศ :  
  ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 10:00:16 หน่วยงานผู้ประกาศ :  
  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561
 
  วันที่ : 08 พ.ย. 2561 15:32:23 หน่วยงานผู้ประกาศ :  
1 2 Next
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
                      รหัสไปรษณีย์ 45230  โทรศัพท์ : 043-611-944
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  คน
จัดทำโดย : teamworkdesign