รู้จักกับตำบลบามเปี้ยเกี่ยวกับตำบลบุคลากร อบต.ข่าวสาร อบต.ระเบียบต่างๆห้องสนทนาบริการประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่ อบต.
  ฝ่ายบริหาร     ฝ่ายสภาฯ     ส่วนสำนักปลัดฯ     ส่วนการคลัง     ส่วนโยธา     ส่วนสวัสดิการสังคม  
 :: ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
 
 
Untitled Document
 
ว่าที่ร้อยตรีจตุพล บุญเกิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
 
   
 
นายสมใจ แดนกาไสย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
 
 
นายสมาน หันบัญญัติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
 
   
 
นายชยพล โพธิ์ชัยรัตน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
                      รหัสไปรษณีย์ 45230  โทรศัพท์ : 043-611-944
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  คน
จัดทำโดย : teamworkdesign