ว่าที่ร้อยตรี จตุพล บุญเกิด
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 153087
Page Views 240090
 
กองคลัง

นางสาวยุภาพร ศรีธรราช
หัวหน้าฝ่ายการคลัง รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

นางบัวแก้ว ภูมิภาค
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นางอร่ามลักษ์ นากุมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายปรีชา ขันชัย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติงาน

นางสาวธนาทิพย์ โพธิ์กุดศรี
คนงานทั่วไป

นายสุพรรณ ผกานนท์
คนงานทั่วไป

นางสาวละไม บรรณามล
คนงานทั่วไป

นายเสถียร ชูศรีทอง
คนงานทั่วไป

นายพิษณุ สุภารี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้