ว่าที่ร้อยตรี จตุพล บุญเกิด
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 153135
Page Views 240141
 
สำนักปลัด

นางลมหวน บุตรแสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด

นางเวรุกา ราโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาววิริยา โชติชื่น
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายเกศวุธีร์รัชฎ์ ศรีธรรม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายสุรวุฒิ แดนประกรณ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวปิยะนุช แสนเมืองแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน

นายธีรพงษ์ แดนขนบ
พนักงานขับรถ

นางสาวมะลิวรรณ ชูศรีเสริฐ
คนงานทั่วไป

นายอนุชา จันทร์ศรี
คนงานทั่วไป

นายปราศรัย โพธิ์ชัยศรี
นักการ

นางสาวอรนุช ชูศรีเสริฐ
คนงานทั่วไป

นายประดิษฐ์ พลเยี่ยม
คนงานทั่วไป