นายวิชัย สีแพงมล
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 259070
Page Views 404012
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวหนูเตือน เงินลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย โทรศัพท์ 089 8635697

นางลมหวน บุตรแสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด

นายดิลก โพธิ์ไชยแสน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวยุภาพร ศรีธรราช
หัวหน้าฝ่ายการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเถลิงศักดิ์ มาตรสว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง