นายวิชัย สีแพงมล
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 259119
Page Views 404068
 
สมาชิกสภา

นายวาสนา เพชรมาตย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

นายอนุวัฒน์ ยอดสุข
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

นายไพจิตร โพธิ์ไชยศรี
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

นางลำดวน ไสววรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 3

นายทองแดง ระดาฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 4

นายชำนาญ สระมูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 5

นายอนุวัฒน์ ยอดสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 7

นายบรรจง โพธิ์กุดศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 8

นายชัยวัฒน์ คณาศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 9

นายวาสนา เพชรมาตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 10

นายบุญช่วง คำบัวโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 11

นายไพจิตร โพธิ์ไชยศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 15

นายสมบัติ ดุจประสงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 18

นายอานนท์ แดนประกรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 19

นายสงกรานต์ เนตรศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 20