ว่าที่ร้อยตรี จตุพล บุญเกิด
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 153132
Page Views 240138
 
สมาชิกสภา

นายประสิทธิ์ จำปาหาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

นายอรรถพล ไสววรรณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

นายวาสนา เพชรมาตย์
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

นางเสงี่ยม ประดับศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 3

นายประยงค์ ผ่องกาไสย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 4

นายชำนาญ สระมูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 5

นายอนุวัฒน์ ยอดสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 7

นางอรชร ผลนาเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 7

นายวินัย จำปาสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 8

นายหนูกัน จำปาศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 8

นายชัยวัฒน์ คณาศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 9

นายสุรทิน แดนนาเลิศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 9

นายประจวบ โพธิ์กุดศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 10

นายสอน หงส์บุญเลิศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 11

นายบุญช่วง คำบัวโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 11

นายวิเชียร มุสิกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 15

นายปัญญา เวียงสิมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 15

น.ส.สุพรรณี กมลสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 19

นายอานนท์ แดนประกรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 19

นายสัมฤทธิ์ ทศกร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 20

นายทองเพชร หัดประกอบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 20