นายวิชัย สีแพงมล
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 259120
Page Views 404069
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (รถยนต์ 4 ประตู) จำนวน 1 คัน (30 มี.ค. 2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างปรุับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม(นมปิดเทอม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจำปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ไปเทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม (09 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก