:: เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 30 มิ.ย. 2563 15:21:11    อ่าน (000251)
             ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :    
 
ไฟล์แนบ : Download