:: เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 17 มิ.ย. 2563 09:27:43    อ่าน (000277)
             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :    
 
ไฟล์แนบ : Download