:: เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 30 เม.ย. 2563 14:11:28    อ่าน (000266)
             ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :    
 
ไฟล์แนบ : Download