:: เรื่อง : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 04 มี.ค. 2563 12:49:34    อ่าน (000523)
             ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :    
 
ไฟล์แนบ : Download