:: เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 23 ม.ค. 2563 09:03:05    อ่าน (000380)
             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2563
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :    
 
ไฟล์แนบ : Download