:: เรื่อง : การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
     
 
 • pic_news/102_images_24_12_2019_10_47_05.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/102_images_24_12_2019_10_47_20.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_47_56.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_48_18.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_48_35.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_51_57.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_52_10.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_52_40.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_52_52.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_53_06.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_53_34.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_53_46.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_54_00.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_54_16.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_54_36.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_54_58.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_55_06.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_55_25.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_55_51.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_56_12.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_57_11.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_58_00.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_58_55.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_59_09.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000102_images_24_12_2019_10_59_39.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 ธ.ค. 2562 10:46:11    อ่าน (000537)
             การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :