:: เรื่อง : วันที่ 7 ธ.ค. 61. พนักงานและประชาชนตำบลขามเปี้ยต้อนรับ พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยอัคคะ บ.จำปา ม.19 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
     
 
 • pic_news/00000096_images_28_06_2019_09_49_42.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000096_images_28_06_2019_09_50_16.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000096_images_28_06_2019_09_49_10.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000096_images_28_06_2019_09_50_34.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000096_images_28_06_2019_09_50_57.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00000096_images_28_06_2019_09_51_25.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 28 มิ.ย. 2562 09:47:14    อ่าน (000417)
             วันที่ 7 ธ.ค. 61. พนักงานและประชาชนตำบลขามเปี้ยต้อนรับ พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยอัคคะ บ.จำปา ม.19 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :