:: เรื่อง : ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 6ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 29 ต.ค. 2561 11:36:46    อ่าน (000432)
             ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ เครื่องดีเซล ชนิด 6ล้อ ขนาดความจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :    
 
ไฟล์แนบ : Download