:: เรื่อง : ท่านสามารถตรวจดูประกาศการจัดซื้อจัดจ้างได้ทางเว็บไซต์
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 09 ต.ค. 2557 14:57:03    อ่าน (000497)
             เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย เปิดใช้บริการแล้ว
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผู้ดูแลระบบ