ว่าที่ร้อยตรี จตุพล บุญเกิด
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 153181
Page Views 240191
 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด"

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 35 (12 ก.ค. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 34 (05 ก.ค. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (05 ก.ค. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 33 (22 มิ.ย. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 31 (17 พ.ค. 2564 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 30 (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่28 / 29 (28 เม.ย. 2564 | อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศขอหยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามเปี้ย (20 เม.ย. 2564 | อ่าน 110 ครั้ง)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันโควิค ฉบับที่ 26 (20 เม.ย. 2564 | อ่าน 103 ครั้ง)
ประกาศขอความร่วมมือการฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (18 เม.ย. 2564 | อ่าน 115 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคาต้างโครงการก่อสร้างถนนอาคารเอนกประสงค์ โคงหลังคาเหล็กทรงโค้ง (โดม) (20 ก.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุง หมู่ที่ 5 (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 1 (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านจำปา หมู่ที่ 8,19 (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 85 ครั้ง)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 3,15,20 (10 เม.ย. 2564 | อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 18 (10 เม.ย. 2564 | อ่าน 95 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 3,15,20 (10 เม.ย. 2564 | อ่าน 97 ครั้ง)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
  

 
แบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด