นายวิชัย สีแพงมล
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 259172
Page Views 404124
 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด"

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 56 (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 55 (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 54 (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ขามเปี้ย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 53 (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 52 (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 51 (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (03 ก.พ. 2565 | อ่าน 75 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 50 (03 ก.พ. 2565 | อ่าน 71 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ฉบับที่ 49 (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 78 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (19 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.ขามเปี้ย (18 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์ 4 ประตู (18 เม.ย. 2565 | อ่าน 23 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต บ้านหนองไฮ ม.9 ไป อ. ร่องคำ (14 มี.ค. 2565 | อ่าน 55 ครั้ง)
ประกาศราคาต้างโครงการก่อสร้างถนนอาคารเอนกประสงค์ โคงหลังคาเหล็กทรงโค้ง (โดม) (20 ก.ค. 2564 | อ่าน 173 ครั้ง)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุง หมู่ที่ 5 (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 228 ครั้ง)
ประกาศจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 1 (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 238 ครั้ง)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านจำปา หมู่ที่ 8,19 (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 221 ครั้ง)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 3,15,20 (10 เม.ย. 2564 | อ่าน 211 ครั้ง)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 18 (10 เม.ย. 2564 | อ่าน 224 ครั้ง)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (รถยนต์ 4 ประตู) จำนวน 1 คัน (30 มี.ค. 2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างปรุับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม(นมปิดเทอม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจำปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ไปเทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม (09 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  

 
แบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด