ว่าที่ร้อยตรี จตุพล บุญเกิด
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 153066
Page Views 240068
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430.37 KB

คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 479.94 KB

คู่มือการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 577.83 KB

คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.21 MB

คู่มือการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.39 MB

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.4 MB