นายวิชัย สีแพงมล
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 259085
Page Views 404027
 
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
>> ปกเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.14 KB

>> ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (61-65)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 376.9 KB

>> ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (61-65) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.48 KB

>> ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ (61-65)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.58 KB

>> ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล (61-65)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.42 KB

>> ส่วนที่ 5 แบบ ผ.(61-65)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.77 KB