ว่าที่ร้อยตรี จตุพล บุญเกิด
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 153145
Page Views 240152
 
คู่มือประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.4 KB
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.14 KB
การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.17 KB
ระเบียบกองทุนธนาคารฝากขยะฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลขามเปี้ย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5.82 MB
<<คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 646.08 KB